Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Základní škola / O naší škole / Reprezentace školy

Reprezentace školy


Školní rok 2022 – 2023


Soutěž Šumava – žáci postupující do 2. kola v IC Kvilda – 25.5.2023

Skalová Nikola, 2. r.

Lupoměská Magdaléna, 3. r.

Potužáková Jitka ,3. r.

Matějovic Jan, 4.r.

Trnková Anna, 5. r.

Koudelka Vojtěch, 5. r.

Trnka František, 6. r.

Kindelmann Jan, 6. r.

Chmelenská Anna, 7. r.

Volmutová Karolína, 8.  B

Zachová Alena, 9.. r.

 

Soutěž NP Šumava – žáci, kteří se umístili v 2. kole v IC Kvilda – 25.5.2023

Zachová Alena, 9. r. – 5. místo – kategorie VII.

 

Soutěž mladých zdravotníků – okresní kolo -  4.5.2023

Tým 2. stupně  - 4. místo

Zachová Alena, 9. r.

Vachovcová Veronika, 9. r.

Makrlík Petr, 8. A

Koudelka Ondřej, 8. A

Králová Lucie, 6. r.

 

Biologická olympiáda – okresní kolo  – 29.3.2023 a 17.4.2023

Kategorie D - Trnka František, 6. r. – 9. místo

                      Králová Lucie, 6. r. – 22. místo

Kategorie C - Zachová Alena, 9. r. – 8. místo

                       Volmutová Karolína, 8. B –  4. místo

                    

Olympiáda v Anglickém jazyce – okresní kolo – 1.3.2023

Šimanová Klára, 9. r.


Zeměpisná olympiáda – okresní kolo – 22.2.2023

Mareš Jáchym, 7. r.

 

Logická olympiáda – celorepubliková soutěž

Trnka František, 6. r. – 31. místo

 

Pythagoriáda – okresní kolo

Trnka František, 6. r. – 2. místo

 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo - 17.3.2023

Dudová Anna, 1. r.

Salák Matěj, 1. r.

Lupoměská Magdaléna, 3. r.

Chmelenská Anna, 7. r.

Stulíková Nikola, 8. B


   Školní rok 2021/2022

Soutěž Šumava – žáci postupující do 2. kola v NC Kvilda – 26. 5. 2022

Lupoměská Magdaléna – 2. r.

Šmídová Kristýna – 2. r.

Šeps Jakub- 3. r.

Stulík František – 3. r.

Koudelka Vojtěch – 4. r.

Trnka František- 5. r.

Kindelmann Jan – 5. r.

Volmutová Karolína – 7. B

Zachová Alena – 8. r.

Náhradníci – Potužáková Jitka – 2. r.

                      - Zach Václav – 3. r.

                     - Skala Lukáš – 5. r.

 

Soutěž mladých zdravotníků ––okresní kolo -  4.5. 2022

Tým 2. stupně  - 1. místo

Zachová Alena – 8. r.

Polomis Martin – 8. r.

Vachovcová Veronika – 8. r.

Makrlík Petr – 7. A

Koudelka Ondřej – 7. A

 

Biologická olympiáda – okresní kolo – 11.4. a 22.4. 2022

Kategorie C – Zachová Alena – 8. r. – 6. místo

Kategorie D – Karolína Volmutová – 7. B –  2. místo

                      - Nikola Stulíková – 7. B – 6. místo

 

Soutěž Šumava – žáci, kteří se umístili v 2. kole v NC Kvilda – 26. 5. 2022

Volmutová Karolína – 5. místo – kategorie VI. (7. ročník)

Zachová Alena – 4. místo – kategorie VII. (8.ročník)

 

 

Soutěž mladých zdravotníků ––krajské kolo -  28.5. 2022

Tým 2. stupně  - 3. místo

Zachová Alena – 8. r.

Polomis Martin – 8. r.

Vachovcová Veronika – 8. r.

Makrlík Petr – 7. A

Koudelka Ondřej – 7. A


Školní rok 2020/2021

Vzhledem k epidemiologické situaci se škola ve školním roce 2020/21 nezapojila do soutěží a olympiád.

  
   Školní rok 2019/2020

Logická olympiáda – František Trnka (3.ročník), kategorie A (3.-5. roč. ZŠ) – postup krajské kolo – 21.- 24.místo          

 

Okresní kolo ve florbalu hochů – Klatovy (AŠSK), vybraní žáci 3. - 5. ročníku: D.Šrámek, O.Koudelka, M.Soukup, J.Mareš, M.Kůs, M.Šašek, T.Prexl - 5.místo

 

   Okresní kolo ve florbalu hochů – Klatovy (ČEPS), vybraní
   žáci 3. - 5. ročníku: D.Šrámek, O.Koudelka, M.Soukup, J.Mareš,   
   M.Kůs, M.Šašek, T.Prexl - 2.místo

 

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – okrskové kolo     Horažďovice – vybraní žáci 2. - 8.ročník           

      V.Eisenhammer,  Nikola Křesáková, A.Kostelanská – postup
      do  okresního kola

      Zlatá srnčí trofej okresní kolo v Miřenicích
      Natálie  Křesáková, 5.ročník - 3.místo

   Školní rok 2018/2019

Okresní kolo ve florbalu hochů –  F.Poskočil  D.Vachovec, V.Gabriel, P.Písečný, P.Votípka, D.Šašek, J.Roubal, P.Hůlka, M.Šrámek,  R.Štěch   ( 8. a 9. ročník) – 3.místo

Olympiáda v německém jazyce – okresní kolo A.Nováková (9.ročník) - 1. místo

Olympiáda v německém jazyce – krajské kolo A.Nováková (9.ročník) - 2. místo

Olympiáda v anglickém jazyce – okresní kolo  A.Křesáková ( 7.ročník) -  5. – 6. místo

Celostátní přehlídka dětských recitátorů – okresní kolo Klatovy,  R. Janečka, N.Míšková

(1.ročník)

VIII. ročník soutěže Šumava ze školních lavic – II. kolo přírodovědné soutěže v IS NP

Šumava v Kašperských Horách                           B.Pacholíková (6. ročník) – 4. místo

         Matem. klokan – kat. Cvrček –okresní kolo  F.Trnka (2.ročník) – 1.místo

         Výtvarná výchova – Požární ochrana očima dětí – okresní kolo  V. Eisenhammer  (2.ročník) – 3.místo

Zimní olympiáda – lyžování – okresní kolo J.Satorie (4.ročník) - 1 .místo

Zimní olympiáda – lyžování – okresní kolo J.Novotný (6.ročník) - 3 .místo

Stolní tenis – okresní kolo D.Vachovec (9.ročník) – 3.místo

 

   Školní rok 2017/2018


Pythagoriáda: A.Křesáková, 6.ročník – 4.místo

                       M.Toušek, 7.ročník – 2.místo

 

Soutěž „Mladý zdravotník" – 5.místo – A.Zachová, A.Hejlíková, O.Koudelka, V.Forman,  

                                                                A.Píchová

 

Soutěž „Malý záchranář" – 5.místo – M.Malý, B.Pacholíková, A.Píchová, M.Hlůžková

 

Soutěž „Šumava ze školních lavic": B.Pacholíková, 5.ročník – 3.místo

                                                           A.Kostelanská, 5.ročník – 5.místo

                                                          Ž.Oukropcová, 8.ročník – 5.místo

   Školní rok 2016/2017


    Mladý chemik   Karlovy Vary:   Václav Liška      5. místo

                                                               Hana Bouzková     6. místo

 

                     Podzimní prázdniny 2016:  turnaj DDM Klatovy ve florbalu 

                     1. místo

                     Vánoční prázdniny 2016:    turnaj DDM Klatovy ve florbalu 

                     1. místo

                     Jarní prázdniny 2017:  turnaj DDM Klatovy ve florbalu 

                     1. místo

 

                     Memoriál Káji Kutky 14.6. 2017 : 1. místo starší žáci a 4. místo

                     mladší žáci

 

                       Horažďovický školský pohár ve florbalu 23.6. 2017: 1. místo

                       starší žáci, 2. místo mladší žáci

 

                  Hráči: starší žáci: V. Liška, M. Liška, M. Kupka, M. Kovanda,

                  J. Kirpal, P. Říha a M. Zdeněk, mladší žáci: V. Gabriel,

                  M. Kutka, P. Písečný, F. Poskočil, J. Roubal, D. Šašek,

                  D. Vachovec, P. Votípka, R. Štěch  a M. Šrámek


                    Okrskové kolo v přehazované 3.3. 2017: V. Sládková,

                    M. Koreš, J. Makovec, M. Malý, D. Eisenhammer, D.Kodýtek,

                    A. Pacholíková, B. Pacholíková, V. Oukropcová        Školní rok 2015/2016

  Reprezentace školy  v okresních školních soutěžích

 

-       Postup do II.kola soutěže "Národní park Šumava ve školních lavicích" v Kašperských Horách

 

jméno

kategorie (ročník)

Šašková Tereza

I.kat. (2.ročník)

Zachová Alena

I.kat. (2.ročník)

Gabrielová Laura

I.kat. (2.ročník)

Kovandová Zuzana

I.kat. (2.ročník)

Pacholíková Barbora

II.kat. (3.ročník)

Píchová Aneta

II.kat. (3.ročník)

Křesáková Adéla

III.kat. (4.ročník)

Malá Marika

III.kat. (4.ročník)

Kostelanská Eva

IV.kat. (5.ročník)

Písečný Petr

V.kat. (6.ročník)

Roubal Jaroslav

V.kat. (6.ročník)

Kostelanský Petr

VI.kat. (7.ročník)

Malátová Tereza

VI.kat. (7.ročník)

Bouzková Hana

VII.kat.(8.ročník)

Korešová Vendula

VII.kat.(8.ročník)

Kroupová Petra

VIII.kat.(9.ročník)

Votípková Martina

VIII.kat.(9.ročník)

 

 

-       Šumava ze školních lavic v Kašperských Horách  - II. kolo – výsledky:

                            I. kategorie 2. ročník – 4. místo Tereza Šašková,

                                                                5. místo Alena Zachová,

                           II. kategorie 3. ročník – 2. místo Barbora Pacholíková,

                           III. kategorie 4. ročník – 5. místo Adéla Křesáková,

                           VI. kategorie 7. ročník – 3. místo Petr Kostelanský,

                           VII. kategorie 8. ročník – 5. místo Hana Bouzková,

 

-       Olympiáda z přírodopisu (okresní kolo) – 7. ročník – Petr Kostelanský – 5.místo

 

 

-       Recitační soutěž – 8. ročník –Hana Bouzková– 4. místo v okresním kole

 

-       Mladý záchranář  – 4. a 5. ročník – E.Kostelanská, F.Havlík,

                                                     K.Stupková,A.Křesáková                                                                

– 11. místo v krajském kole (postup do krajského kola vybojovali žáci Jitka Naušová, Karolína Stupková, Vojtěch Šiman, František Poskočil – 2. místo v okresním kole ve školním roce 2014/2015)

 

-       Okresní soutěže ve florbalu pořádáné DDM Klatovy II. kategorie

     6. – 7. ročník:

 F.Poskočil, M.Kutka, D.Vachovec, P.Votípka, P.Písečný,  D.Šašek, V.Gabriel, P.Říha

                    podzimní prázdniny – 4. místo

                    vánoční prázdniny – 1. místo

                    jarní prázdniny – 2. místo

                    velikonoční prázdniny – 5. místo

         V těchto turnajích DDM odměňuje nejlepší družstvo – naše družstvo obhájilo loňské prvenství.

 

-       Okrsková soutěž ve vybíjené  4. a 5. ročník v Horažďovicích   1. místo, okresní kolo v Klatovech 6. místo: M.Šrámek, K.Stupková, V.Sládková, N.Kolaříková, M.Koreš, J.Makovec, L.Turek, M.Malý, R.Štěch, F.Havlík, N.Bohůnková,  R.Kareš, J.Naušová, V.Oukropcová

         - Okresní přebor v plavání v Klatovech - 3.místo - František Mareš - 9.ročník

Školní rok 2014/2015

 •  Olympiáda z biologie (okresní kolo) – 7. ročník – Hana Bouzková – 5.místo
 • Šumava ze školních lavic v Kašperských Horách

    – 2. ročník – Barbora Pacholíková  – 2. místo ve 2. kategorii  

    – 2. ročník – Anna Kostelanská  – 3. místo ve 2. kategorii

    – 3. ročník – Adéla Křesáková  – 2. místo ve 3. kategorii

    – 3. ročník – Valerie Oukropcová – 6. místo ve 3. kategorii 

    – 6. ročník – Petr Kostelanský – 2. místo ve 5. kategorii 

    – 6. ročník – Olina Kovandová – 4. místo ve 5. kategorii 

     – 7. ročník – Hana Bouzková – 5. místo v 6. kategorii 

 

 •  Mladý záchranář  – 4. a 5. ročník – Jitka Naušová, Karolína Stupková,

                                                   Vojtěch Šiman, František Poskočil

                      – 2. místo v okresním kole, postup do krajského kola – uskuteční se ve školním  roce 2015/2016

 

 • Mladý záchranář  – 4. a 5. ročník – Petr Písečný, Petr Votípka,

                                                        Jan Vaněček, Kateřina Kolaříková

                                                                 – 5. místo v okresním kole

 • Recitační soutěž – 3. ročník – David Eisenhammer – 2. místo v okresním kole
Školní rok 2013/2014

 • Olympiáda z anglického jazyka – 9. ročník – Eliška Poskočilová – 1.místo

                              v okresním kole, 1. místo v krajském kole, 11. místo v celostátním kole

   

 • Šumava ze školních lavic v Kašperských Horách – 5. ročník – Petr Kostelanský

                                                                                           – 3. místo ve 4. kategorii  

 • Šumava ze školních lavic v Kašperských Horách – 9. ročník – Anna Rendlová

                                                                                 – 3. místo v 8. kategorii

 • Matematický klokan – kategorie: Klokánek – 4. a 5. ročník – Petr Kostelanský

                                                                      – 3. místo v okresním kole

 • Pythagoriáda – 5. ročník – Petr Kostelanský – 1. místo v okresním kole

   

 • Pythagoriáda – 6. ročník – Jakub Turek – 1. místo v okrsku Horažďovice,

                                                                     4. místo v okresním kole

 • Sledujeme cestovní ruch  – 9. ročník – Dominik Sládek,

                                                                 Petr Tomšík,

                                                                Jiří  Panuška  

                                                              – 1. místo

 • Sledujeme cestovní ruch – Martina Votípková (7. ročník),

                                             Martin Kovanda (8. ročník),

                                             Julie Korešová (9. ročník)

                                           – 5. místo

Školní rok 2012/2013

 •        přírodovědná soutěž o Šumavě – P.Kostelanský (4.tř.) – 2.místo

                                                               D.Sládek (8.tř.) – 3.místo

                                                              M.Oukropec (5.tř.) – 5.místo

                                                              H.Bouzková 5.tř.), P.Kroupová (6.tř.) – 8.místo

                                                              E.Kostelanská (2.tř.), O.Kovandová (4.tř.),

                                                                    E.Křížová (7.tř.)  – 9.místo

 

 •      olympiáda z německého jazyka - T.Simsonová (8.tř.) – 5.místo

 

 •      družstvo žáků (Liška M. a V., Oukropec, Adamec, Turek, Vondrášek, Říha) –

                                                               3.místo v okresním kole v přehazované

 

 •      „Požární ochrana očima dětí" – H. Bouzková – v literární části 1.místo

                                                              v okresním kole, 3.místo v krajském kole

                                                       - V.Voler – 1.místo

                                                       - A.Křesáková – 2.místo

                                                       S.Handschuh, K.Polenová – 3.místo

Školní rok 2006/2007

 • listopad - 3. místo v krajském kole v přehazované
 • březen - 4. místo v okresním kole zeměpisné olympiády - Petr Bouzek - 6. třída
 • duben - 2. místo v okresním kole biologické olympiády - H. Ďuricová - 9. třída
 • duben - 3. místo v matematické soutěži KLOKÁNEK - Z. Říha - 5. třída
 • duben - 6. místo v matematické soutěži CVRČEK - M. Buchta - 3. třída
 • květen - 9. místo - krajské kolo biologické olympiády - H.Ďuricová - 9. třída

Školní rok 2007/2008

 • biologická olympiáda - v kategorii C - M. Kalčíková - 8. třída - 4. místo
 • v kategorii D - M. Hudlička - 7. třída - 10. místo
 • přírodovědný Klokan - kategorie Kadet - H. Nová - 8. třída - 3. místo

Školní rok 2008/2009

 • turnaj ve florbalu - okresní kolo - 1. místo - T. Nováček, P. Nauš, T. Krbec, P. Válek, P. Kodýtek, M. Buchta

Školní rok 2009/10

 • L.Trš 3.místo v okresním kole přírodovědného Klokana 

Školní rok 2010/11

 • P.Maxová 1.místo v literární a výtvarné soutěži

           s protipožární tematikou - kategorie 8.-9.třída

 • A.Vobroučková 1.místo - kategorie 6.-7.třída

   Školní rok 2011/12

 • „Mladý záchranář" - okresní kolo Horažďovice – 1.místo

                                          - krajské kolo Plzeň – 5.místo

družstvo : J.Turek, V.Korešová, M.Oukropec (4.tř.), M.Stupková (5.tř.)

 • biologická olympiáda kat.D – J.Korešová (7.tř.) – 8.místo
 • přírodovědná soutěž o Šumavě

O.Kovandová (3.tř.) – 2.místo

E.Eisenhammerová (2.tř.) – 6.místo

M.Votípková (5.tř.) – 6.místo

V.Korešová (4.tř.) – 6.místo

H.Bouzková (4.tř.) – 10.místo

Kalendář

<<  Červenec 2024  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

Žádná sdělení.

Návštěvy

Celkem: 815263
Týden: 693
Dnes: 31

Základní škola | Mateřská škola | Školní družina | Jídelna | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2010 - 2024 Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory