Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Základní škola / O naší škole / EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - šablony I/2 a III/2

EU Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost - šablony I/2 a III/2

Tato škola je zapojena do výzvy EU peníze školám.

ZŠ zpracovala DUMy v rámci šablon I/2 a III/2:  

ZŠ zpracovala v rámci šablony III/2 DUMy pro tyto oblasti:

Člověk a jeho svět (sada číslo 1)

Člověk a příroda (sada číslo 2)

Člověk a společnost (sada číslo 3)

Jazyk a jazyková komunikace (sada číslo 4)

Umění a kultura (sada číslo 5)

Výchova ke zdraví (sada číslo 6)

Na základě požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Kontakt: zsnalzhory@mybox.cz

Název vzdělávacího materiálu

  Označení materiálu  Název vzdělávacího materiálu
 
Sada  číslo 1 VY_32_INOVACE_01 Česká republika, Praha
VY_32_INOVACE_02 Česká republika 
VY_32_INOVACE_03 český stát za vlády Lucemburků 2
VY_32_INOVACE_04 český stát za vlády Lucemburků 1
VY_32_INOVACE_05 houby 
VY_32_INOVACE_06 lidé a čas
VY_32_INOVACE_07 moje rodina
VY_32_INOVACE_08 náš domov
VY_32_INOVACE_09 ovocné stromy a ovoce
VY_32_INOVACE_10 péče o živočichy v zajetí
VY_32_INOVACE_11 pes domácí
VY_32_INOVACE_12 Praha
VY_32_INOVACE_13 příchod Slovanů
VY_32_INOVACE_14 příroda živá, neživá
VY_32_INOVACE_15 užitkové rostliny
VY_32_INOVACE_16 Velikonoce
VY_32_INOVACE_17 velikonoční symboly
VY_32_INOVACE_18 vláda přemyslovských knížat
VY_32_INOVACE_19 vláda přemyslovských králů
VY_32_INOVACE_20 země, v níž žijeme - pracovní listy
Sada  číslo 2 VY_32_INOVACE_01 magnetické pole
VY_32_INOVACE_02 magnetické pole cívky
VY_32_INOVACE_03 elektromotor
VY_32_INOVACE_04 elektromagnetická indukce
VY_32_INOVACE_05 vznik střídavého proudu
VY_32_INOVACE_06 měření střídavého proudu
VY_32_INOVACE_07 transformátory
VY_32_INOVACE_08 rozvodná elektrická síť
VY_32_INOVACE_09 záření
VY_32_INOVACE_10 sluneční soustava
VY_32_INOVACE_11 plži-test
VY_32_INOVACE_12 hlavonožci-test ústní
VY_32_INOVACE_13 hlavonožci - výklad
VY_32_INOVACE_14 houby s plodnicemi
VY_32_INOVACE_15 měkkýši
VY_32_INOVACE_16 plísně
VY_32_INOVACE_17 plži
VY_32_INOVACE_18 osidlování Ameriky
VY_32_INOVACE_19 Praha - historie-test
VY_32_INOVACE_20 Praha
Sada  číslo 3 VY_32_INOVACE_01 bankovní produkty
VY_32_INOVACE_02 bankovnictví
VY_32_INOVACE_03 člověk a právo
VY_32_INOVACE_04 Evropská unie
VY_32_INOVACE_05 klíčová data EU
VY_32_INOVACE_06 kníže Václav
VY_32_INOVACE_07 korunovační klenoty
VY_32_INOVACE_08 nadnárodní společenství
VY_32_INOVACE_09 opakování 30. léta 20. století
VY_32_INOVACE_10 pojišťovnictví
VY_32_INOVACE_11 románská kultura
VY_32_INOVACE_12 stát a hospodářství
VY_32_INOVACE_13 stát 
VY_32_INOVACE_14 trh
VY_32_INOVACE_15 tržní hospodářství
VY_32_INOVACE_16 umělecké slohy
VY_32_INOVACE_17 úvěry
VY_32_INOVACE_18 volby
VY_32_INOVACE_19 základy ekonomie
VY_32_INOVACE_20 životní perspektivy

  Označení materiálu  Název vzdělávacího materiálu
 
Sada  číslo 4 VY_32_INOVACE_01 ilustrátoři
VY_32_INOVACE_02 slabikář písmeno N
VY_32_INOVACE_03 slabikář procvičování 2.pololetí
VY_32_INOVACE_04 druhy vět
VY_32_INOVACE_05 slabikář M,L,P,S,A,E,I,O,U,T,J,Y,N,K
VY_32_INOVACE_06 večerníčky
VY_32_INOVACE_07 večerníčky 2
VY_32_INOVACE_08 podstatná jména - rod, číslo
VY_32_INOVACE_09 vzor kuře
VY_32_INOVACE_10 vzor město
VY_32_INOVACE_11 vzor moře
VY_32_INOVACE_12 vzor stavení
VY_32_INOVACE_13 báseň Česká krajina
VY_32_INOVACE_14 di - dy
VY_32_INOVACE_15 di, ti, ni – dy, ty, ny
VY_32_INOVACE_16 druhy vět2
VY_32_INOVACE_17 ni - ny
VY_32_INOVACE_18 psaní ů-ú-u
VY_32_INOVACE_19 rozdělení hlásek
VY_32_INOVACE_20 ti - ty
Sada  číslo 5 VY_32_INOVACE_01 60. léta 20. století - BIG  BEAT
VY_32_INOVACE_02 Adam  Václav  Michna z Otradovic
VY_32_INOVACE_03 artificiální a nonartificiální hudba
VY_32_INOVACE_04 česká populární hudba
VY_32_INOVACE_05 gotika
VY_32_INOVACE_06 hudební nauka-procvičování délky not
VY_32_INOVACE_07 hudba a drogy
VY_32_INOVACE_08 hudební renesance v Čechách
VY_32_INOVACE_09 hudební skladatelé 1
VY_32_INOVACE_10 hudební skladatelé 2
VY_32_INOVACE_11 standartní tance
VY_32_INOVACE_12 Kabát
VY_32_INOVACE_13 Národní divadlo
VY_32_INOVACE_14 píseň a její proměna ve staletích
VY_32_INOVACE_15 renesance
VY_32_INOVACE_16 rytmus, délka not
VY_32_INOVACE_17 sametová revoluce a hudba
VY_32_INOVACE_18 USA kolébka jazzu
VY_32_INOVACE_19 významné skladby pro naši vlast
VY_32_INOVACE_20 významní hudebníci současnosti
Sada  číslo 6 VY_32_INOVACE_01 AIDS
VY_32_INOVACE_02 alkohol
VY_32_INOVACE_03 alkohol-pracovní list
VY_32_INOVACE_04 civilizační nemoci
VY_32_INOVACE_05 člověk a citový život
VY_32_INOVACE_06 drogy-pracovní list
VY_32_INOVACE_07 gambling
VY_32_INOVACE_08 chováme se bezpečně
VY_32_INOVACE_09 kouření
VY_32_INOVACE_10 kouření-pracovní list
VY_32_INOVACE_11 lidská sexualita a zákon
VY_32_INOVACE_12 mimořádné události-pracovní list
VY_32_INOVACE_13 návykové látky
VY_32_INOVACE_14 návykové látky-pracovní list
VY_32_INOVACE_15 osobnost
VY_32_INOVACE_16 plánované rodičovství
VY_32_INOVACE_17 přenosné choroby
VY_32_INOVACE_18 sexualita -pracovní list
VY_32_INOVACE_19 socializace člověka
VY_32_INOVACE_20 zásady zdravého stravováníZŠ zpracovala v rámci šablony I/2 DUMy pro tyto oblasti:

Jazyk a jazyková komunikace (sada číslo 1)

Člověk a jeho svět (sada číslo 2)

Na základě požádání škola poskytne DUMy ostatním pedagogickým pracovníkům ze ZŠ v ČR.

Kontakt: zsnalzhory@mybox.cz

Název vzdělávacího materiálu  Označení materiálu  Název vzdělávacího materiálu
 
Sada  číslo 1 VY_12_INOVACE_01 číslovky
VY_12_INOVACE_02 RVČ-PK
VY_12_INOVACE_03 RVČ-PT
VY_12_INOVACE_04 RVČ-PU
VY_12_INOVACE_05 stavba slova
VY_12_INOVACE_06 stavba věty
VY_12_INOVACE_07 velká písmena
VY_12_INOVACE_08 víceslovná vlastní jména
VY_12_INOVACE_09 zájmena
VY_12_INOVACE_10 základní větní členy
VY_12_INOVACE_11 doplněk
VY_12_INOVACE_12 pravopis i_y
VY_12_INOVACE_13 slovotvorný rozbor
VY_12_INOVACE_14 čtenářská gramotnost1
VY_12_INOVACE_15 čtenářská gramotnost2
VY_12_INOVACE_16 čtenářská gramotnost3
VY_12_INOVACE_17 čtenářská gramotnost4
VY_12_INOVACE_18 čtenářská gramotnost5
VY_12_INOVACE_19 čtenářská gramotnost6
VY_12_INOVACE_20 čtenářská gramotnost7
VY_12_INOVACE_21 Karel Hynek Mácha
VY_12_INOVACE_22 indoevropské jazyky
VY_12_INOVACE_23 přechodník minulý
VY_12_INOVACE_24 přechodník přítomný
VY_12_INOVACE_25 slovanské jazyky
VY_12_INOVACE_26 spisovná výslovnost
VY_12_INOVACE_27 útvary čj
VY_12_INOVACE_28 z dějin českého jazyka
VY_12_INOVACE_29 test - význam slov
VY_12_INOVACE_30 test - význam slov II.
VY_12_INOVACE_31 test - tvoření slov
VY_12_INOVACE_32 test - tvoření slov II.
VY_12_INOVACE_33 PJ nesklonná,obecná
VY_12_INOVACE_34 psaní vlastních jmen
VY_12_INOVACE_35 vypravování
VY_12_INOVACE_36 slovesný čas
Sada  číslo 2 VY_12_INOVACE_01 les - přesmyčky
VY_12_INOVACE_02 obratlovci a bezobratlí v lese
VY_12_INOVACE_03 stopy lesních zvířat
VY_12_INOVACE_04 ZO - přírodní společenstva
VY_12_INOVACE_05 podnebné pásy
VY_12_INOVACE_06 pohyb Země kolem Slunce - O
VY_12_INOVACE_07 rovnodennost
VY_12_INOVACE_08 Slunce
VY_12_INOVACE_09 sluneční soustava - O
VY_12_INOVACE_10 slunovrat
VY_12_INOVACE_11 střídání dne a noci
VY_12_INOVACE_12 střídání ročních období
VY_12_INOVACE_13 T - Země ve vesmíru - písemný
VY_12_INOVACE_14 jarní květiny
VY_12_INOVACE_15 tropický podnebný pás
VY_12_INOVACE_16 ZO  -  písemné
VY_12_INOVACE_17 ptáci stálí II
VY_12_INOVACE_18 ze světa zvířat 
VY_12_INOVACE_19 Země ve vesmíru - T  ústní
VY_12_INOVACE_20 hospodářská zvířata II
VY_12_INOVACE_21 typické znaky ročních období
VY_12_INOVACE_22 závěrěčné opakování
VY_12_INOVACE_23 časový údaj - hodiny 
VY_12_INOVACE_24 jaro
VY_12_INOVACE_25 život včel
VY_12_INOVACE_26 ptáci tažní
VY_12_INOVACE_27 ptáci stálí
VY_12_INOVACE_28 hospodářská zvířata
VY_12_INOVACE_29 na louce
VY_12_INOVACE_30 na poli
VY_12_INOVACE_31 na poli II
VY_12_INOVACE_32 jehličnaté stromy
VY_12_INOVACE_33 listnaté stromy
VY_12_INOVACE_34 lesy mírného pásu
VY_12_INOVACE_35 lesní byliny
VY_12_INOVACE_36 léto

Kalendář

<<  Červenec 2024  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Jídelníček

Žádný jídelníček.

Sdělení

Žádná sdělení.

Návštěvy

Celkem: 815442
Týden: 115
Dnes: 20

Základní škola | Mateřská škola | Školní družina | Jídelna | Mapa stránek | Prohlášení o přístupnosti

Copyright © 2010 - 2024 Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory