Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory

Mateřská škola / Aktuality

Aktuality

Pro žáky a rodiče 2.stupně ZŠ

Vloženo 01. 06. 2020 - 14:31 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Díky příznivému vývoji epidemiologické situace se od 8. června 2020 umožňuje osobní přítomnost žáků všech ročníků 2. stupně základní školy za účelem dobrovolných socializačních aktivit, konání konzultací či třídnických hodin. HLAVNÍ VZDĚLÁVACÍ AKTIVITOU BUDE I PRO ŽÁKY 2. STUPNĚ AŽ DO 30. ČERVNA 2020 VZDĚLÁVÁNÍ NA DÁLKU. S ohledem na občasný a krátkodobější charakter aktivit nemusí být skupiny žáků 2. stupně neměnné, se skupinou žáků mohou také pracovat různí pedagogičtí pracovníci podle konkrétních potřeb. Podrobné informace naleznete níže: “Zobrazit celý článek“ a v přílohách. Předem děkujeme za spolupráci. Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy

zobrazit celý článek

Pro žáky 7. a 9. ročníku, kteří se se hlásí na gymnázium

Vloženo 01. 06. 2020 - 13:46 h, autor Mgr. Hana Špičáková

Prosíme žáky 9. třídy a těch ze 7. třídy, kteří se hlásili na víceleté gymnázium, aby po obdržení výsledků přijímacího řízení informovali výchovnou poradkyni na škole p. uč. Špičákovou na mail skolaspicakova@seznam.cz .Do informace prosím napište název školy, místo školy, obor, kde jste se rozhodli od září studovat. (Tam také odevzdáváte zápisový lístek.) Za spolupráci děkujeme. Mgr. Hana Špičáková

zobrazit celý článek

Výsledky zápisu do MŠ pro školní rok 2020 - 2021

Vloženo 19. 05. 2020 - 16:58 h, autor Mgr. Božena Kodýtková, Ludmila Radinová

Č.j.: 149/2020 ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY ve dnech 4. 5. – 16. 5. 2020 PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ Ve dnech 4.5.2020 – 16.5.2020 proběhl zápis dětí do Mateřské školy Nalžovské Hory pro školní rok 2020 - 2021. Dostavilo se celkem 8 dětí. Přijaty byly od 1.9.2020 na základě žádostí rodičů děti s přidělenými registračními čísly: 01/2020, 02/2020, 03/2020, 04/2020, 05/2020, 06/2020, 07/2020, 08/2020. Nalžovské Hory 19. 5. 2020 Děkujeme za spolupráci. Vyvěšeno na úřední desku dne: 20.5.2020 Vyvěšeno elektronicky na úřední desku dne („Aktuality“): 20.5.2020 Nabyde právní moci dne: 5.6.2020 Bude sejmuto dne: 8.6.2020 S úctou Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy

zobrazit celý článek

Nové mobilní telefonní číslo do školní jídelny

Vloženo 18. 05. 2020 - 12:50 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

S platností od 20.5.2020 vás upozorňujeme na změnu mobilního telefonního čísla p.vedoucí školní jídelny J.Sládkové: 704960293

zobrazit celý článek

Časový rozvrh konání testů - přijímací zkoušky

Vloženo 18. 05. 2020 - 09:07 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydalo zkušební schéma, kterým se určuje časový rozvrh konání testů jednotné přijímací zkoušky v rámci 1. kola přijímacího řízení. V souvislosti s mimořádnými opatřeními při šíření onemocnění covid-19 byl termín konání testů jednotné přijímací zkoušky stanoven na 8. června 2020 pro čtyřleté obory vzdělání (včetně nástavbových studií) a 9. června pro víceletá gymnázia. Náhradní termín zkoušky pro všechny typy oborů se uskuteční 23. června 2020. Časový rozvrh konání testů z českého jazyka a literatury a z matematiky naleznete v níže přiloženém odkazu v příloze - Zkušební schéma - "Zobrazit celý článek". Na základě § 6 zákona č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímaní k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020, ve znění pozdějších předpisů, se jednotná přijímací zkouška koná ve školním roce 2019/2020 pouze v jednom termínu. Uchazeč bude konat jednotnou přijímací zkoušku na škole, kterou uvedl na přihlášce v prvním pořadí (v případě, že na přihlášce na prvním místě neuvedl žádnou školu nebo uvedl školu, na které se hlásí do učebního oboru, bude konat zkoušku na škole uvedené ve druhém pořadí).

zobrazit celý článek

Přihláška pro přihlášené žáky do skupin

Vloženo 15. 05. 2020 - 12:33 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Vážení rodiče,vy, kteří jste přihlásili či přihlásíte (do 18.5.2020) dítě ke každodenní docházce do školy (od 25.5.2020), v příloze ("Zobrazit celý článek") naleznete formulář závazné přihlášky. Důležitá jsou i pravidla pro zařazení do skupiny, se kterými se seznámíte. Vzhledem k tomu, že od 25.5.2020 se na veřejném prostranství nemusí nosit roušky Vás prosíme, abyste vy rodiče, kteří se budete pohybovat před školou (prostor od školy k cestě), V TOMTO PROSTORU POUŽÍVALI ROUŠKY (v zájmu ochrany pohybu každého jednotlivce v prostoru před školou). DĚKUJEME. Zdravíme každého z Vás, předem děkujeme za spolupráci. Za všechny zaměstnance školy s úctou Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy

zobrazit celý článek

Projekt ke zkvalitnění výuky - Inovace jazykové a počítačové IT vybavení učebny

Vloženo 12. 05. 2020 - 11:36 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

V současné době je v základní škole dokončován projekt spolufinancovaný Evropskou unií „Inovace jazykové a počítačové IT vybavení učebny" s identifikačním číslem EIS: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0011506, s podporou projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS Pošumaví, z. s. Cílem projektu je zkvalitnění výuky prostřednictvím nově pořízeného vybavení do jazykové a ICT učebny,v přímé vazbě na klíčové kompetence IROP - cizí jazyk a práce s digitálními technologiemi. Projekt je realizován Městem Nalžovské Hory ve spolupráci se Šafránkovou základní školou a mateřskou školou Nalžovské Hory s podnikatelskými subjekty, Martinou Formanovou (manažerem projektu)a Bohumilem Dachem (IT specialistou).

zobrazit celý článek

Logopedie online pro přihlášené děti a žáky školy

Vloženo 07. 05. 2020 - 10:57 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Dovolujeme si opakovaně od 25. května znovu nabídnout rodičům logopedické služby on-line (těm, kteří ještě společně s dětmi - žáky nevyužívají a jsou ve škole trvale přihlášeni na logopedii). Zatím paní logopedka úspěšně pracuje se 14 žáky. Z toho 13 rodičů zvolilo výuku přes aplikaci WhatsApp nainstalovanou v chytrém telefonu a jedna rodina přes SKYPE nainstalovaný v PC. Protože se aplikace WhatsApp pro tuto výuku osvědčila, dovolujeme si ji trochu více představit a nabídnout k opětovnému posouzení. Aplikaci si bezplatně stáhnete na stránkách www.whatsapp.com. Pro využití této aplikace na videohovory (což je pro logopedickou prevenci podmínka) musí být v mobilu operační systém ANDROID verze 4.1 nebo vyšší. Při instalaci aplikace uživatel uvádí své telefonní číslo, na něž mu bude zaslán kód, který uvede v průběhu instalačního procesu pro validaci telefonního čísla. Potom se aplikace může synchronizovat s čísly telefonního seznamu ve smartphonu uživatele a zjistit, která telefonní čísla jsou již registrovaná WhatsApp Messengerem. Zda je dostatečná rychlost přenosu v místě, kde rodina bydlí, se zjistí až při prvním vyzkoušení spojení. Vzhledem k tomu, že logopedka bude volat jednotlivé „rodiny“ (tedy bude zahajovat hovor) není potřeba ani mít nasmlouvané vyšší objemy dat do telefonů. Pro zahájení logopedických služeb on-line je tedy nutné nahlásit : JMÉNO A PŘÍJMENÍ DÍTĚTE; TELEFONNÍ ČÍSLO na kterém je nainstalována aplikace WhatsApp; JMÉNO OSOBY, KTERÁ TELEFON VLASTNÍ (pro informaci pracovnici, která bude telefonní hovory domlouvat). V případě zájmu prosíme rodiče, kteří využívali s dětmi logopedii ve škole a nyní doposud nevyužívají službu online, aby kontaktovali ředitelku školy - Mgr. Boženu Kodýtkovou

zobrazit celý článek

Pro zákonné zástupce dětí MŠ

Vloženo 06. 05. 2020 - 17:49 h, autor Mgr. Božena Kodýtková, Ludmila Radinová

Vážení rodiče, milé děti, dne 25. května 2020 bude obnoven provoz naší mateřské školy v obvyklý čas (od 6.30 do 16.15 hodin). Provoz bude probíhat v rámci dodržování hygienických opatření stanovených na základě manuálu MŠMT vydaného pro mateřské školy. Při prvním vstupu do mateřské školy předloží zákonný zástupce dítěte podepsané čestné prohlášení. Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, podrobnosti k „Ochraně zdraví a provozu mateřských škol v období do konce školního roku 2019/2020" naleznete níže po kliknutí na: "Zobrazit celý článek." – v přílohách. Podrobné informace k provozu zašleme vám rodičům v nejblíže možném termínu prostřednictvím emailu a zveřejníme i zde na webových stránkách. Těšíme se na další spolupráci. S úctou Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy, Ludmila Radinová, vedoucí učitelka MŠ

zobrazit celý článek

Rozhodnutí o přijetí dětí do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Vloženo 05. 05. 2020 - 05:02 h, autor Mgr. Božena Kodýtková

Č.J.: 139/2020 ZÁPIS DĚTÍ DO 1. ROČNÍKU PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021 Od 14.4. do 30.4.2020 proběhl v naší škole zápis dětí do 1.ročníku pro školní rok 2020 - 2021. Dostavilo se celkem 17 dětí. Přijaty byly děti s přidělenými registračními čísly: 1/2020, 2/2020, 3/2020, 4/2020, 5/2020, 6/2020, 7/2020, 8/2020, 9/2020, 10/2020, 11/2020, 12/2020, 13/2020, 15/2020, 16/2020. Žádost o odklad povinné školní docházky podali rodiče dětí s přiděleným registračními čísly: 14/2020, 17/2020. Děkujeme za spolupráci, za Vaši důvěru. S úctou k Vám : Mgr. Božena Kodýtková, ředitelka školy Datum zveřejnění: 5.5.2020 Nabyde právní moci dne: 21.5.2020

zobrazit celý článek

Stránka:
(1) 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Kalendář

<<  Červen 2020  >>

PoÚtStČtSoNe
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

Sdělení

Žádná sdělení.

Návštěvy

Celkem: 731725
Týden: 275
Dnes: 41

Základní škola | Mateřská škola | Školní družina | Jídelna | Mapa stránek

Copyright © 2010 - 2020 Šafránkova základní škola a mateřská škola Nalžovské Hory